Giày Tây Cột Dây Nguyên Bản A7 2022

Mã số: 0021887

897,000 đ
Đen, 40 24 CH còn
Chọn mua
Đen, 41 36 CH còn
Chọn mua
Đen, 42 38 CH còn
Chọn mua
Đen, 43 34 CH còn
Chọn mua
Hướng dẫn chọn size
Kg
Cm
Mô tả sản phẩm
Giày Tây Cột Dây Nguyên Bản A7 2022
- Da bò 100% + lót da heo
- Đế cao su
- Dây tròn sáp 3.0mm
- May đế
3ba22b6c-4fb0-ca01-6431-0019d0e0a3d3
233b0bc4-abde-0e02-13c7-0019d0e68f75
c3e9c6ed-5024-c901-a6e7-0019d0e08a41
3647dafa-d1cb-c801-5600-0019d0e08943
9c3d7a19-1fb9-c701-713e-0019d0e088aa
ded458fb-d279-c601-d49c-0019d0e08613
0f397bda-0e84-c501-a461-0019d0e083e2
28b5cd7c-6adc-c301-dc80-0019d0e08171
86df0f37-9a5e-c401-0b72-0019d0e08248
c09133f0-9001-cb01-1a89-0019d0e0b48c
d79ade55-59ba-cd01-ef0c-0019d0e0b4a5
55ba08b4-9d9a-cc01-8cb3-0019d0e0b4a3
c4ff0e05-d440-ce01-76ac-0019d0e0b4b0
a187fb26-11d3-cf01-4131-0019d0e0c31f
00876010-029c-d001-66a7-0019d0e0c327